co khi kim ngan; Kim ngan; co khi; Xy lanh; Sơ Mi; semi;

Dịch vụ

Công ty chuyên về Đúc Li Tâm và đặc biệt về các sản phẩm bằng Gang.
Chúng tôi đúc theo khuôn mẫu có sẵn và làm khuôn đúc theo yêu cầu Khách hàng.
Công ty cung cấp dịch vụ tiện theo yêu cầu của khách hàng. Giá cả tuỳ theo mẫu mã sản phẩm

Dịch vụ

Online

Online

Online Lượt truy cập