Đúc

Dịch vụ

Đúc

Công ty chuyên về Đúc Li Tâm và đặc biệt về các sản phẩm bằng Gang. 
Chúng tôi đúc theo khuôn mẫu có sẵn và làm khuôn đúc theo yêu cầu Khách hàng.
Các Sản phẩm tiêu biểu : Xy lanh, Sơ mi, Pít tông.
Các sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng sẽ được xem xét và bàn giao theo đúng thời hạn.
 

Dịch vụ khác

Công ty cung cấp dịch vụ tiện theo yêu cầu của khách hàng. Giá cả tuỳ theo mẫu mã sản phẩm

Dịch vụ

Online

Online

Online Lượt truy cập